Tag: bufet renaissance

Bufet Renaissance

Bufet Renaissance

Mewah, adalah kata yang selalu tepat untuk disematkan pada setiap furnitur antik berkelas dari┬ápada zaman Renaissance. Di setiap lekuk desain furnitur yang terlahir pada era ini tersaji keindahan tiada banding yang megantarkan pandangan mata kita ke suatu masa yang disebut-sebut sebagai sebuah jembatan penghubung antara zaman pertengahan dengan era modern.┬áSeperti yang banyak kita ketahui, Renaissance merupakan pergerakan budaya yang begitu… Read more →